HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN VERTAILUAINEISTO

 

Vastaajat arvioivat tutkimuksissa erityyppisiä kysymyksiä hyvin eri tavalla. Henkilöstötutkimuksissa on lisäksi tyypillistä, että erityyppistä työtä tekevät vastaavat kysymyksiin eri näkökulmista. Niin ikään vastaajien arvioit eri maissa vaihtelevat huomattavasti.

PEOPLEPOWER®-henkilöstötutkimuksessaorganisaation saavuttamia tuloksia verrataan aina sopivimpaan vertailuaineistoon. Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailunormeihin estää väärien johtopäätösten tekemisen, kun niitä verrataan saman tyyppisten vastaajaryhmien keskimääräisiin vastauksiin. Vertailunormien avulla nähdään, missä asioissa henkilöstö on tyytyväisempää kuin vastaavassa vertailuaineistossa keskimäärin (vahvuusalueet) ja toisaalta missä asioissa henkilöstö on tavanomaista kriittisempää (kehittämisalueet). Lisäksi vertailuaineisto auttaa hahmottamaan sitä, mikä on organisaation kokonaistulos verrattuna muihin vastaavanlaisiin organisaatioihin.

Normiaineisto on peräisin Corporate Spiritin toteuttamista vastaavista henkilöstötutkimuksista sekä laajan kansainvälisen engagement-tutkimuksen aineistosta (Corporate Spirit Global Engagement Survey, 2011, N=38.800). Corporate Spiritin normitietokanta on yksi Euroopan laajimmista engagement- ja organisaatioilmastotutkimusten aineistoista. Se muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu satojen tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat maailmanlaajuisesti tuhansista organisaatioista.

Normitietokannan tietoja päivitetään vuosittain niin, että mukaan otetaan uusimpien tutkimusten vastaukset ja vanhimmat poistetaan. Uusia maanormeja julkaistaan, kun tietokannassa on vähintään 3.000 vastaajaa viimeiseltä kuudelta vuodelta, ja vastaajia on vähintään kuudesta eri organisaatiosta. Isoista maista (esim. USA, Kiina ja Venäjä) minimimäärä on 5.000 vastaajaa. Maanormeja laajempia aluenormeja on kehitetty niitä maita varten, joista ei vielä ole maakohtaista normia. Näitä normeja voidaan käyttää myös organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Tarvittaessa voidaan räätälöidä myös asiakaskohtaisia yhdistelmänormeja.

Kaikissa maa- ja aluenormeissa on ns. perusnormisto:

 • yleisnormi, jossa on mukana tietokannan kaikki vastaajat ko. normissa
 • henkilöstöryhmänormisto: työntekijä-, toimihenkilö- ja asiantuntijanormit

Lisäksi: esimiesnormi (Suomi ja globaali normi) ja ylimmän johdon normi (Suomi)

 

MAANORMIT

Euroopan normit: 

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Hollanti

Puola
Iso-Britannia
Ranska
Espanja
Italia
Sveitsi

Belgia
Venäjä
Liettua
Latvia
Viro
Ukraina

Muun maailman maanormit:

USA
Kiina
Intia

Kanada
Australia
Brasilia

 

 Aluenormit:

 • Pohjoismaiden normi - perustuu vastauksiin Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta
 • Baltian normi - perustuu vastauksiin Virosta, Latviasta ja Liettuasta
 • Itämeren alueen normi - perustuu vastauksiin Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä
 • Itäisen Keski-Euroopan normi - perustuu vastauksiin Puolasta, Unkarista, Tsekistä ja Slovakiasta
 • DACH-maiden normi - perustuu vastauksiin Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta
 • Benelux-maiden normi – perustuu vastauksiin Hollannista ja Belgiasta
 • Eurooppalainen normi - perustuu 10 Euroopan maan vastauksiin
 • Kaakkois-Aasian normi - perustuu vastauksiin alueen maista
 • Latinalaisen Amerikan normi - perustuu vastauksiin Meksikosta, Chilestä ja Brasiliasta
 • Globaali normi - perustuu 10 eri eurooppalaisen, amerikkalaisen ja aasialaisen maan vastauksiin
 • Huippuorganisaatioiden globaali normisto - perustuu 10 eri eurooppalaisen, amerikkalaisen ja aasialaisen huippuorganisaation vastauksiin

 

TOIMIALANORMIT

Markkinajohtajana Corporate Spiritillä on Suomen laajimmat toimialanormistot. Toimialanormit mahdollistavat toiminnan vertailtavuuden omaan liiketoimintaympäristöön.

Toimialanormimme muualla maailmassa.

KYSY LISÄÄ:

Aino-Maria Hansén
People & Business Development Director, Quality Manager
  +358 50 376 4147
  Lähetä viesti
TULE KÄYMÄÄN

Corporate Spirit Oy
Spektri Business Park, TRIO, 4.krs
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo

Corporate Spirit Oy
Läntinen Pitkäkatu 21-23 C
20100 Turku
OTA YHTEYTTÄ

+358 9 452 0730
info@corporatespirit.fi
www.corporatespirit.fi
SEURAA MEITÄ
TILAA UUTISKIRJE