SRV

Menestys syntyy määrätietoisesta kehittämisestä ja tinkimättömästä asenteesta

Tulevaisuuden kaupunkirakentaminen vaatii tekijöiltään vastuullisuutta, innostusta tekemiseen, rohkeutta kehittää, tuloksellisuutta ja avointa yhteistyötä. Näihin arvoihin nojaa rakennusyhtiö SRV, joka on edelläkävijä ja innovatiivisten rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja. SRV osallistaa henkilöstöään mukaan kehittämään yhtiöstä tulevaisuuden työpaikkaa, jossa jokainen on oman työnsä huippuosaaja.

Yhtiössä yhteistä tapaa toimia on jo lähes 30 vuoden ajan kutsuttu SRV Malliksi, jossa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Projektin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. SRV:llä on kokonaisvastuu hankkeen läpiviennistä ja projektin johtamisesta.

”Meillä johtaminen on yrityksen dna:ssa ja henkilöstö pääsee johtamaan, sillä johtamisrooli sisältyy lähes jokaiseen työtehtävään. Tämä tarkoittaa kykyä johtaa onnistuneesti omaa työtään, projekteja, suunnittelua ja jopa työmaata. Kokemuksemme mukaan on erittäin motivoivaa saada johtaa ja olla mukana tekemässä luovia hankkeita. Se on yksi syy SRV-läisten innostuneisuuteen ja viihtymiseen työpaikalla”, kertoo henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen.

Itse toteutettu tutkimus ei enää palvellut kehittämistä

SRV lähti vuonna 2015 uuden toimitusjohtajan Juha Pekka Ojalan johdolla päivittämään SRV:n strategiaa sekä rakentamaan johtamis- ja toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan yhtiön oikea suunta ja menestys jatkossakin. Corporate Spiritin henkilöstötutkimusmalli sopi yhtiölle uudessa tilanteessa erinomaisesti.

”Erityisesti normatiivinen vertailuaineisto on tuonut tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle merkittävän lisäarvon.”

”Omat itse tekemämme kyselyt eivät enää vastanneet tarpeisiimme kehittää yhtiötä liiketoimintalähtöisesti ja olivat liian työläitä toteuttaa. Halusimme tulosvertailun muihin suomalaisorganisaatioihin. Erityisesti normatiivinen vertailuaineisto on tuonut tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja hyödyntämiselle merkittävän lisäarvon. Lisäksi voimme olla varmoja, että kehittämistoimenpiteet suunnataan oikeisiin asioihin”, Ahanen huomauttaa.

Kovat päämäärät mahdollistavat menestymisen

SRV Yhtiöiden visiona on luoda paras asiakaskokemus kaupunkikeskusten rakentajana. Tähän päästään saavuttamalla kolme strategista päämäärää: alan paras asiakaskokemus, alan paras kannattavuus ja alan houkuttelevin työpaikka. Erityisesti HR:n fokuksessa on rakentaa SRV:stä houkutteleva työpaikka, jossa myös nuoret osaajat viihtyvät ja haluavat olla mukana kehittämässä toimintaa.

”Haluamme panostaa myös nuoriin, jotka ovat vaativampia, odottavat aitoa urakehitystä, uusia haasteita ja mielenkiintoisempia projekteja. Suunnittelemme uutta näkökulmaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja huippuosaajien johtamiseen. Tästä viestivät useat uskaliaat ja ennakkoluulottomat hankkeemme kuten Kalasataman REDI Helsingissä tai Kansi ja Areena -hanke Tampereella”, Ahanen summaa.

Henkilöstötutkimus varmistaa oikean suunnan kehittämiselle

SRV:ssä oli alusta asti tarve hyödyntää henkilöstötutkimusta kehittämisen välineenä, josta saadaan vahva kytkös yhtiön strategian seurantaan ja mittaamiseen. ”Henkilöstön omistautuneisuuden mittaaminen ja kehittäminen sopii meille luontevasti. Yhteistyö Corporate Spiritin kanssa on tarjonnut tarpeisiimme uudenlaisen tutkimus- ja kehittämiskonseptin, jota pystymme hyödyntämään erinomaisella tavalla mm. strategisen suuntamme varmistamisessa”, Ahanen kertoo.

”Yhteistyö Corporate Spiritin kanssa on tarjonnut tarpeisiimme uudenlaisen tutkimus- ja kehittämiskonseptin, jota pystymme hyödyntämään mm. strategisen suuntamme varmistamisessa.”

”Henkilöstötutkimuksen loistava tulos ja Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus yllättivät meidät täysin. Tiesimme olevamme kiinnostava yhtiö ja menestyvämme alallamme, mutta benchmark-aineiston myötä tämä varmistui meille itsellemmekin”, Ahanen innostuu.

Henkilöstötutkimus osoitti, että SRV:n vahvuuksia ovat esimiestyö, tehokas päätöksenteko ja panostukset työhyvinvointiin. SRV-läiset tunnistavat aidosti jokaisen työntekijän merkityksen tuloksenteon kannalta. Tutkimus nähdäänkin yhtenä tärkeänä keinona kehittää yrityksen toimintaa. Haastealueetkin ovat hyvän tuloksen vuoksi vertailunormin yläpuolella. Näistä esille nousee tiedonkulun ja yhteistyön sujuvuus työyhteisössä.

Henkilöstötutkimuksen tulos osana yhtiön kasvutarinaa

SRV on kytkenyt henkilöstötutkimuksen kokonaistuloksen osaksi yhtiön johdon strategisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Lisäksi henkilöstötutkimuksen tulos on jo muutaman vuoden ajan vaikuttanut esimiesten tulospalkkaukseen, joka toimii sopivana kannustimena, mikä on koettu positiiviseksi asiaksi.

”Olemme olleet erittäin vaikuttuneita Corporate Spiritin henkilöstötutkimuskonseptista ja sen tarjoamista mittareista, jotka tekevät toiminnan seurannasta ja kehittämisestä asteen verran helpompaa”, Ahanen tiivistää tyytyväisenä.

”Haluamme panostaa systemaattisesti esimiestyön tukemiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, sillä osaamisen kehittäminen on meillä strategisesti yksi erittäin tärkeä kehittämistavoite.”

Jatkossa SRV:n tavoitteena on entisestään napakoittaa henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntämistä yksiköissä ja tukea esimiesten kehittämistyötä. ”Haluamme panostaa systemaattisesti esimiestyön tukemiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, sillä osaamisen kehittäminen on meillä strategisesti yksi erittäin tärkeä kehittämistavoite”, Ahanen huomauttaa.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus on saanut meidät innostumaan entistä enemmän myös työnantajakuvamme kehittämisestä. Menestys syntyy määrätietoisesta kehittämisestä ja tinkimättömästä asenteesta. Haluamme olla paras kaikessa mihin ryhdymme, eikä sen viestiminen ole meille vaikeaa. Kerromme ylpeänä innovatiivisesta, innostavasta ja omistautuneesta työyhteisöstämme”, Ahanen iloitsee.

SRV on rakennushankkeiden innovatiivinen kokonaistoteuttaja. Se vastaa asiakaslähtöisesti hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta. SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella, sekä kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV-konsernin liikevaihto oli 719,1 miljoonaa euroa vuonna 2015. SRV työllistää reilu tuhat henkilöä.