Kuuntele henkilöstöä ja kehitä liiketoimintalähtöisesti

Corporate Spirit selvitti alkusyksyllä suomalaisen HR-johdon näkemyksiä mm. henkilöstötutkimusten toteutus- ja hyödyntämiskäytännöistä.

Kyselyyn vastasi reilut 120 HR-päättäjää. Tutkimus vahvisti entisestään käsityksiämme siitä, että huolimatta talouden ja yhteiskunnan muutoksista, organisaatioille on elintärkeää seurata henkilöstön omistautuneisuuden tilaa säännöllisesti.

Henkilöstötutkimukselle on tarvetta

Vastaajien mukaan pidetään parhaana käytäntönä vuosittaista henkilöstötutkimusta välimittauksilla täydennettynä. Mielenkiintoista oli huomata, että ns. fiilismittaukset eivät saa suurta kannatusta, sillä niiden hyödynnettävyys on haastavaa ja verrattain vähäistä.

Henkilöstötutkimus tukee liiketoimintalähtöistä kehittämistä ja erilaisten kehittämiskohteiden toteuttamista.

Henkilöstötutkimus tuottaa informaatiota, joka tukee liiketoimintalähtöistä kehittämistä ja erilaisten kehittämiskohteiden toteuttamista organisaation eri puolilla. On siis erityisen tärkeää, että kussakin yksikössä päästään kehittämään nimenomaan omia esiin nostettuja asioita. Perinteinen, kaikille yhteinen pulssimittaus ei tällöin välttämättä ole toimivin ratkaisu. Joillekin tiimeille kysymykset osuvat yksiin omien kehittämiskohteiden kanssa, mutta useimmille eivät. Paras ratkaisu on tällöin tiimikohtainen SnapShot-pikakysely, joka keskittyy nimenomaan oman tiimin kehittämiskohteisiin.

Tulokset esitellään, mutta kehittäminen on haastavaa

Ilahduttavaa tutkimuksessamme oli havaita, että henkilöstötutkimuksen tulokset käydään lähes poikkeuksetta kattavasti läpi organisaatioissa. Enemmistö vieläpä määrittelee johtoryhmätasolla kehittämistarpeet tulosten pohjalta. Eli prosessit vaikuttavat olevan kunnossa, kunnes pitäisi tarttua käytännön työhön. Syyt ovat moninaisia.

Monet vastaajat esittivät toiveita ylimmän johdon paremmasta sitoutumisesta, kehittämistoimien paremmasta seurannasta sekä seurantatyökalujen helppoudesta. Useat organisaatiot toivovat: ”Työvälineen pitäisi olla helppo ja konkreettinen apu esimiehille, ei tuntua turhalta byrokratialta.”

Kehittämisen helppous vahvistaa tuloksia

Omatkin analyysimme osoittavat, että tutkimuksen pohjalta määriteltyjen kehittämistoimenpiteiden kirjaamisella ja toimenpiteiden tiimikohtaisella seurannalla on suora yhteys seuraavien tutkimuskertojen tuloksiin. Hyödyntämisprosessin tulisi olla riittävän kevyt ja selkeä. On lisäksi tärkeää systematisoida kehittämiskohteiden määrittelyä ja toteutumisen seurantaa, jotta tutkimusinvestoinnin takaisinmaksuaika lyhenee.

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme suomalaisen työelämän parantamiseksi. Teettämämme tutkimus osoitti, että olemme oikealle tiellä oikeiden asioiden parissa. Saimme myös hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen. Tavataan kahvikupin ääressä ja jutellaan, miten saada hyödyntämätön potentiaali irti Sinun organisaatiossasi – ota meihin yhteyttä!