Moderni engagement-tutkimus

Me Corporate Spiritillä panostamme laadukkaaseen toimintaan sekä nykyaikaiseen kehittämiseen. Uuden sukupolven Engagement-tutkimus kantaa nimeä PeoplePower®.

Saamamme asiakaspalaute on pääsääntöisesti ollut sävyltään hyvin myönteistä, joskin yhtenä kehittämiskohteena on tuotu esiin tarve nykyaikaistaa henkilötutkimuskonseptiamme. Käynnistimme taannoin projektin, jonka tavoitteena oli luoda uudenlainen henkilöstötutkimus, joka toisaalta yhdistäisi vanhojen konseptien hyvät puolet ja toisaalta huomioisi tämän päivän johtamis- ja kehittämisajattelun.

Erityisesti halusimme pystyä vastaamaan tämän päivän haasteisiin:

”Miten taata avainhenkilöiden pysyvyys ja hyvä suorituskyky?”

”Miten vähentää poissaoloja ja tehostaa toimintaa?”

sekä erityisesti:

”Miten luoda työpaikka, jossa ihmiset voivat kukoistaa ja tehdä parhaansa?”

Totesimme, että ”Employee Engagement” on termi, joka vastaa juuri tämän tyylisiin haasteisiin. Termin merkityksestä kirjoittaa myös arvostettu yhdysvaltalainen tutkimuslaitos, Conference Board: “On olemassa selkeää ja todistettua näyttöä, että korkea Engagement korreloi voimakkaasti yksilön, ryhmän ja yrityksen suorituskykyyn vaikuttamalla henkilöstön pysyvyyteen, liikevaihtoon, tuottavuuteen, asiakaspalveluun ja sitoutuneisuuteen.“

”Engagement korreloi voimakkaasti yksilön, ryhmän ja yrityksen suorituskykyyn vaikuttamalla henkilöstön pysyvyyteen, liikevaihtoon, tuottavuuteen, asiakaspalveluun ja sitoutuneisuuteen.”

Mielenkiintoinen Engagement

Engagementin teorianmuodostus ja tutkimus ovat kansainvälisesti jatkuvasti työn alla. Termille ei löydy yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää tai osuvaa suomenkielistä käännöstä. Itse ymmärrämme Engagementin kertovan, kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin, sekä kuinka valmis henkilöstö on tarvittaessa tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Engagement kertoo, kuinka valmis henkilöstö on tarvittaessa tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Voidaksemme ymmärtää Engagementia mahdollisimman hyvin, käynnistimme maailman laajimman Engagement-perustutkimuksen. Tähän tutkimukseen vastasi 21 eri maasta lähes 40.000 henkilöä, jotka edustavat tuhansia eri työnantajaorganisaatioita. Puoli vuotta kestänyt hanke antoi meille paljon lisää ymmärrystä mm. eri maiden työntekijöiden Engagement-draivereista sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa.

Uudistuminen aidosta tarpeesta

Jotta uuden henkilöstötutkimuskonseptin kehittämisestä ei olisi tullut vain yrityksemme sisäinen harjoitus, lähdettiin kehitystyöhön co-creation -menetelmällä. Työskentelyä vauhditettiin asiakaskyselyn kautta saadun palautteen ja ideoiden perusteella. Uuden tutkimuskonseptin kehittämistä varten perustettiin lisäksi asiakasraati, jossa konseptia rakennettiin useiden workshoppien aikana. Suurkiitos kaikille panoksensa hankkeeseen antaneille!

Henkilöstötutkimus rakentuu vahvojen indeksien varaan

PeoplePower®-tutkimuksemme soveltuu kaikentyyppisille organisaatioille, ja tuo lisäarvoa henkilöstön kehittämishaasteisiin.

PeoplePower®-tutkimuksessa on 50 kysymystä, joiden perusteella lasketaan mm. Engagement-, Johtamis- ja Suorituskyky-indeksit. Tutkimuskysymykset on selkeästi jaoteltu kolmeen ydinalueeseen, jotka helpottavat tutkimukseen vastaamista. Tutkimus jakautuu omaan työhön liittyviin, lähityöyhteisöä luotaaviin ja koko yrityksen toimintaa arvioiviin kysymyksiin. Kukin kysymys on käännetty 43 kielelle ja niihin löytyy maakohtaiset vertailuaineistot 26 maasta globaalienkin organisaatioiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

Peoplepower


Ota yhteyttä, niin laitetaan Engagement organisaatiossasi kuntoon!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.