Muutos haltuun yhdessä henkilöstön kanssa

Alle puolet organisaatioiden muutoshankkeista onnistuu toivotulla tavalla. 

Muutoksen hallinta on koko organisaation yhteinen prosessi, joka lähtee muutoksen tavoitteiden tunnistamisesta. Tavoitteiden pelkistäminen mitattavaan muotoon pakottaa selventämään niitä ja helpottaa niiden kommunikointia organisaatiossa.

Laadukas muutoksen tilanneanalyysi mahdollistaa kehittämisen kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti ja osallistaa koko organisaation muutokseen alkumetreiltä lähtien. Corporate Spiritin muutosmittarilla saadaan näkyväksi sekä muutoksen virtaus että suunta läpi koko organisaation.

Muutosta mittaamalla:

  • Saadaan realistinen kuva muutoksen edellytyksistä ja lähtökohdista
  • Osallistetaan henkilöstö muutokseen hakemalla monipuolisesti näkemyksiä ja mielipiteitä
  • Kiinnitetään huomio muutoksen etenemisen kannalta keskeisiin tekijöihin
  • Nopeutetaan muutosta ja saadaan sillä tavoiteltavat hyödyt aikaisemmin käyttöön
  • Säästetään merkittävä määrä aikaa, energiaa ja kustannuksia.

 

LUE MYÖS: Muutos, transformaatio, uudistuminen – 5 vinkkiä ihmisten innostamiseen

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti