Organisasjon og ansatte

Organisasjoner må basere seg på forsknings- og faktabasert informasjon når de fatter beslutninger.

Ansatte sitter ofte inne med viktig taus kunnskap om organisasjonens tjenester og produkter, kunder, marked, konkurrenter og fremtidige trender. Å lytte til dem kan derfor hjelpe selskapet med å sikre fremtidig konkurransedyktighet og suksess.

Corporate Spirit er en partner i den omfattende utviklingen av organisasjoner og deres personell. Vi har gjennomført rundt 4000 ansattundersøkelser og produsert en unik databank med beste praksis innen ansattundersøkelser. Jobben vår er å hjelpe kundene våre til å bli stadig mer vellykkede – sammen med sine ansatte.

Som en ledende ekspert innen organisasjonsutvikling gir vi deg tilpassede og fleksible ansattundersøkelser og muligheten til å bruke Finlands mest inspirerende arbeidsplasser-anerkjennelsen til å markedsførere imaget ditt som arbeidsgiver.

Kontakt oss

Juha Ala-Lipasti

Juha Ala-Lipasti
Business Development & Sales Director, Head of International Operations
+358 50 540 6407

Send e-post