Vertailuaineisto asiantuntijatyön kehittämiseen

270-asiantuntijapalautteissa yksilöiden saavuttamia tuloksia voidaan verrata asiantuntijoiden saavuttamiin keskimääräisiin arvioihin.

Vertailu voidaan tehdä:

  • organisaatiossa eri asiantuntijoille tehtyjen 270-palautteiden keskimääräisiin tuloksiin
  • suomalaisten asiantuntijoiden keskimääräisten tulosten kanssa.

Kysymyskohtaisten tulosten peilaaminen vertailuaineiston auttaa hahmottamaan yksittäisten asiantuntijoiden ja kaikkien palautetta saavien asiantuntijoiden keskimääräistä tulostasoa. Vastaajat kun arvioivat asiantuntijatyön eri osa-alueisiin liittyviä asioita hyvin eri tavalla. Vertailuaineiston avulla nähdään, missä asioissa vuorovaikutus- ja työyhteisötaidoissa ollaan vahvimmillaan ja toisaalta mitkä ovat kehittämisalueet.

Corporate Spiritin suomalainen vertailuaineisto perustuu Corporate Spiritin eri organisaatioille tekemiin 270-asiantuntijapalautteisiin. Tiedot ovat peräisin viimeiseltä kuudelta vuodelta. Normitietokanta muodostaa luotettavan viitekehyksen ja perustuu tuhansien vastaajien vastauksiin, jotka ovat kymmenistä eri organisaatioista.

 

Kysy lisää

Aino-Maria Hansén

Aino-Maria Hansén
People & Business Development Director, Quality Manager
+358 50 376 4147

Lähetä viesti