Parhaat käytännöt

Suurin hyöty tutkimusinvestoinnista saadaan irti parhaita käytäntöjä hyödyntämällä.

Henkilöstötutkimus on parhaimmillaan erittäin toimiva ja kustannustehokas väline organisaation ja sen eri yksiköiden toiminnan kehitystarpeiden tunnistamiseen sekä tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Tutkimuksen tuloksista kehittämistoimenpiteisiin pääseminen on usein koettu haastavaksi, koska eri tilanteissa ja ympäristöissä voi tuloksille olla erilaisia tulkintoja.

Tästä seurauksena voi olla, ettei tutkimusinvestointi tuota yritykselle toivottuja hyötyjä: ”Siemenet on kylvetty, mutta sato jää nostamatta”. Lisäksi yrityksen henkilöstö turhautuu, kun tutkimuksen avulla todetut muutostarpeet jäävät ratkaisematta. Tällöin on uhkana, että jatkossa motivaatio vastaamiseen jää alhaiseksi.

Parhaiden käytäntöjen kirjasto tukee yksittäisiä esimiehiä hänen hakiessaan omaan tilanteeseensa ja johtamistyyliinsä sopivia toimintatapoja tutkimustuloksia tarkastellessaan.

Esimiesten työtä helpottaakseen Corporate Spirit on kerännyt pitkäaikaisiin käytännön tutkimus- ja konsultointikokemuksiin perustuvia menettelytapoja uuteen Parhaiden käytäntöjen kirjastoonsa. Kirjaston tarkoituksena on erityisesti tukea yksittäistä esimiestä hänen hakiessaan omaan tilanteeseensa ja johtamistyyliinsä sopivia toimintatapoja tutkimustuloksia tarkastellessaan.

Organisaatio ja erityisesti jokainen esimies hyötyy Parhaiden käytäntöjen kirjastosta mm. seuraavilla tavoilla:

  • Runsaasti erilaisia pohdintoja, lähestymis- ja menettelytapoja sekä vaihtoehtoja kaikkiin osakysymyksiin.
  • Käytännöt ovat helposti löydettävissä samasta tutkimusjärjestelmästä, jolla myös tulokset raportoidaan.
  • Jokaisella lukuoikeudet raporttiin saaneella esimiehellä on mahdollisuus käyttää kirjastoa itsenäisesti.
  • Kirjaston käyttö antaa kaikille esimiehille mahdollisuuden parempiin ja toimivampiin kehittämisratkaisuihin riippumatta siitä, minkälaisia heidän yksikkönsä tutkimustulokset ovat.
  • Esimiesten tarve ulkopuolisen tuen käyttämiselle vähenee, tuki voidaan paremmin keskittää haastavimmassa tilanteessa oleville.
  • Ohjeet tukevat ja rohkaisevat esimiehiä yhteistyöhakuiseen ja alaisille vastuuta jakavaan toimintatapaan. Parhaiden käytäntöjen kirjasto on esimiesten käytettävissä Cixtranet®-tutkimusjärjestelmässä.

Katso 3 syytä hyödyntää Parhaita käytäntöjä

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti
Katja Louhema-Santasärkkä

Katja Louhema-Santasärkkä
People & Business Development Director
+358 40 071 3120

Lähetä viesti