360-arviointi

360-arviointi mahdollistaa esimiestyön ja johtamisen kehittymisen säännöllisen palautteen avulla.

Hyvin toteutettu 360-esimiesarviointi mahdollistaa rakentavalla tavalla johtamisen eri osa-alueiden arvioinnin. Lisäksi se esittää jäsennetysti kehittämistarpeet organisaatiossa antamalla hyödyllistä tietoa myös yrityksen johtamiskulttuurista.

360-esimiesarvioinnin taustalta löytyy yhdistelmä parhaimpia johtamiskäytäntöjä, jotka pohjaavat mm. John Hunt (LBS), John Kotter(HBS), Unto Pirnes (JTO), Daniel Goleman näkemyksiin.

Corporate Spiritin 360-esimiesarviointi kertoo, kuinka menestyksekkäästi henkilöt hallitsevat ja kehittävät monimutkaisia työkokonaisuuksia sekä kykenevät johtamaan muita. Yksi sen erityispiirteistä on arvioitavan henkilön roolin vaatimusten huomiointi.


360 arviointi

360-arvioinnin hyödyt

  • Tukee henkilön kehittymistä esimiehenä ja johtajana.
  • Kohdistaa huomion henkilön tehtävän kannalta keskeisiin asioihin.
  • Kehittää tuloksellista johtamista organisaatiossa ja vahvistaa organisaation kilpailukykyä.

 

Paras hyöty 360-arvioinnista ja sen palautteesta saadaan, kun tulokset käsitellään keskustellen ja arvioitavalle laaditaan yhdessä (esimiehen ja/tai ulkopuolisen konsultin kanssa) henkilökohtainen toimenpidesuunnitelma. Lue lisää fasilitointikeskustelusta.

360-esimiesarviointi keskittyy seitsemän johtamiskompetenssin mittaamiseen.

360 arviointi

Raportoinnista tukea 360-arvioinnin hyödyntämiseen

360-esimiesarviointi hyödyntää viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa arviointiprosessin toteuttamisen tehokkaasti ja luotettavasti, myös monikielisessä ympäristössä. Konseptin selkeät ja helposti analysoitavat raportit tukevat konkreettisesti esimiestyön kehittämistä ja ovat helposti jaettavissa palautteensaajille dynaamisen CIXTRANET®-alustan avulla.

Kokeile 360-arvioinnin demoa!

Corporate Spirit noudattaa 360-arvioinneissaan Suomen henkilötietolain vaatimuksia. Rekisteriseloste on luettavissa tästä: Rekisteriseloste 20180312.

Kohti itseohjautuvia organisaatioita – mihin esimiestä enää tarvitaan?  Lue menestystarina oikeasta elämästä

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti