Fasilitointi ja coaching

Fasilitointikeskustelut ovat konsultin ja osallistujan välisiä kahdenkeskisiä, luottamuksellisia keskusteluita.

Niiden tavoitteena on antaa osallistujalle käytännönläheistä tukea tutkimuksen tai arvioinnin kohdennettuun hyödyntämiseen. Kahdenkeskinen keskustelu mahdollistaa sen, että konsultti voi paneutua syvällisesti kyseisen henkilön tilanteeseen, persoonaan ja muihin lähtökohtiin ja antaa näin paremmin ”täsmävinkkejä” kuin mitä valmennusryhmässä on mahdollista.

Fasilitointikeskusteluja pidetään useimmiten esimiesten 360-palautteiden ja asiantuntijoiden 270-palautteiden yhteydessä. Niiden kesto on tyypillisesti 1–2 tuntia riippuen mm. siitä, onko osallistujille järjestetty yhteistä ryhmävalmennusta.

Coaching

Coaching tukee yksilön kehittymistä.

Coaching on joustava menetelmä, jossa valmennettava voi kehittää johtamisosaamistaan sekä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojaan. Koska kysymyksessä on prosessi, jolla on kokonaistavoite, siihen kuuluu useampi tapaaminen. Jokaiselle tapaamiselle asetetaan konkreettinen osatavoite.

Coaching antaa johtajille, esimiehille tai vaativaa asiantuntijatyötä tekeville tukea ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseen. Coachingia voidaan hyödyntää myös siirryttäessä asiantuntijasta esimieheksi.

Toteutamme coachingia yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena. Corporate Spiritissä coaching tukee ja kehittää valmennettavan kykyjä johtaa muita ihmisiä, toimintaa, muutoksia ja itseään.

Coaching sopii osaksi esimiesten ja asiantuntijoiden kehittämisohjelmia ja johtoryhmien kehittämistä.

Lue vinkkimme: Kuinka saada paras mahdollinen hyöty tutkimuksista?

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti