Workshopit ja valmennukset

Workshopien avulla varmistetaan kehittämisen toteutuminen.

Workshopit ovat konsultin vetämiä kehittämistilaisuuksia, joissa tehdään luotettava tilanneanalyysi tehdyn tutkimuksen tai arvioinnin perusteella, laaditaan selkeä kehittämissuunnitelma sekä sovitaan keinoista, joilla kehittämisen toteutuminen varmistetaan. Tilaisuuksien kesto vaihtelee 2 tunnin ja yhden päivän välillä riippuen muun muassa tavoitteista.

Workshoppeja pidetään sekä yritysten johtoryhmille, että myös ns. välitasojen johtoryhmille, mille tahansa muulle yksittäiselle ryhmälle ja tarvittaessa myös useista tiimeistä muodostettaville suurille työyhteisöille.

Osastojen välisen yhteistyön kehittämiseksi pidämme kahden osaston yhteisiä workshoppeja, jotka perustuvat ratkaisukeskeiseen LEAN-ajatteluun.

Valmennukset

Valmennuksemme antavat osallistujille käytännön taitoja ja vinkkejä tulosten omatoimiseen hyödyntämiseen.

Valmennuksissa osallistujat koulutetaan lukemaan ja tulkitsemaan tutkimusten ja arviointien tuloksia sekä laatimaan kehittämissuunnitelmat. Valmennukset perustuvat itse kehittämäämme Analyysistä toimenpiteisiin -kehittämismalliin.

Valmennuksia pidetään esimiesryhmille tai muille avainhenkilöryhmille esim. henkilöstötutkimusten tai 360-palautteiden hyödyntämiseksi. Suurissa organisaatioissa järjestämme myös ns. train-the-trainer -valmennuksia organisaation HR-henkilöille. Niiden tavoitteena on antaa HR-vastuullisille työkaluja esimiesten ja johdon tukemiseksi tulosten hyödyntämisessä.

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti