Raportoinnin ratkaisut

Tutkimusten hyödyntäminen edellyttää helppokäyttöistä, selkeää ja monipuolista raportointia sekä esimiesten ja johdon tukea tutkimustulosten hyödyntämiseen ratkaisukeskeisesti.

Corporate Spiritin kehittämä Cixtranet®-tutkimusalusta palvelee älykkäästi kaikkia käyttäjäryhmiä. Tutkimusten toteutus on Cixtranet®-alustalla helppoa ja ketterää. Raportointi on mahdollista kaikilla tiedonkeruukielillä. Esimerkiksi henkilöstötutkimuksissa on käytössä tällä hetkellä yli 40 kieltä. Myös tulosten hyödyntämisessä on asioiden yhteisellä ymmärryksellä suuri merkitys, kun osallistujat saavat käsitellä tuloksia omalla äidinkielellään.

Esimerkkigrafiikkaa

Peruskäyttäjät saavat näkymäänsä keskeiset näkökulmat helposti, nopeasti ja havainnollisesti. Perusnäkymä sopii erityisesti kiireisille, vähemmän tekniikkaorientoituneille käyttäjille.

 

Edistyneiden käyttäjien näkymä kuvaa tuloksia ristiintaulukoiden ja porautuen yksityiskohtiin. Edistyneitä käyttäjiä voivat esimerkiksi olla liiketoimintajohto, asiasta kiinnostuneet analyytikot ja henkilöstöhallinto, joilla on tarve tulosten syvälliseen tarkasteluun.

 

Tehokäyttäjien saatavilla ovat kattavien raportointi- ja analysointimahdollisuuksien lisäksi myös tutkimusten suunnittelutyökalut sekä näkymä vastaamisen seurantaan.

 

Tuloksista toimenpiteisiin

Cixtranet®-tutkimusalustan Toimintokeskukseen on esimiestyötä tukemaan koottu kaikki tutkimuksen keskeiset tulokset, lisäraportit, hyödyntämisprosessin vaiheet ja parhaiden käytäntöjen kirjasto.

Selkeä ja entistä helppokäyttöisempi Toimintokeskus ohjaa esimiesten toimintaa tuloksista toimenpiteisiin, jotta tutkimuksen pohjalta saatujen tulosten perusteella voidaan toteuttaa tarvittavat kehitystoimenpiteet. Toimintokeskuksen ympärille rakentuu kaikki tutkimuksen ja hyödyntämisen kannalta oleellinen toiminta, joka tehostaa organisaation toimintaa.

Toimenpideraportoinnilla luodaan edellytyksiä tulosten aikaansaamiselle. Toimenpiteiden suunnittelutyökalu helpottaa yksiköissä toteutettavaa tulosten kirjaamista ja niiden hyödyntämistä. Tulosten hyödyntämisen prosessi on yhtenäinen ja korostaa tehokkuutta, jämäkkyyttä ja osuvuutta. Seuranta varmistaa toimenpiteiden toteutumisen ja tarjoaa kehittämisen konkretiaa johdolle, esimiehille ja henkilöstölle.

 

Seuraava askel: Tuloksista toimintaan

Kysy lisää

Laura Santasalo

Laura Santasalo
CEO, Spirit Designer
+358 50 506 5060

Lähetä viesti
Sami Elmroos

Sami Elmroos
CIO, Chief Information Officer

Lähetä viesti