Tuloksista toimintaan

Yhteiset tavoitteet saavutetaan, kun toimenpiteistä sovitaan yhdessä. 

Tuloksista toimintaan on tehokas ja tavoitekeskeinen malli käsitellä tutkimusten tuloksia, muodostaa yhteinen ymmärrys ja löytää yhteiset konkreettiset toimenpiteet.

Tuloksista toimintaan -työpajat ovat ajankäytöllisesti tehokkaita, ratkaisukeskeisiä, luottamusta herättäviä ja tavoitteellisia tilaisuuksia. Toimintaa kehitetään yhdessä innostavasti havainnoimalla nykytilannetta tulosten pohjalta, rakentamalla yhteistä ymmärrystä, fokusoimalla kehittäminen oikeisiin asioihin ja muotoilemalla parempaa arkea.

Corporate Spiritin vuorovaikutteisen, digitaalisen valmennuksen avulla esimiehet oppivat toteuttamaan Tuloksista toimintaan -työpajoja omissa yksiköissään. Digitaalinen oppimisalusta tarjoaa esimiehille valmiudet käydä läpi henkilöstötutkimuksen tuloksia tiimeissä ja fasilitoida keskustelua innostavasti.

KATSO WEBINAARI: Tuloksista toimintaan yhdessä tekemällä!

Kysy lisää

Ulla Nikula

Ulla Nikula
Head of Sales & Business Development
+358 40 538 3538

Lähetä viesti