Puhalletaan Spirittiä porukkaan!

Tapasin jokin aika sitten yritysjohtajan, jonka yrityksessä eletään haasteellisia ja epävarmoja aikoja erään yksikön lakkauttamisen jälkeisen sopeutumisen ja lomautusten jälkeen.

Pohdimme yhdessä, mitä tilanne vaatii johtamiselta ja miten saada puhallettua spirittiä harmaaseen arkeen.

Keskustelumme ajautui omistautumisen teemaan. Henkilöstön omistautuneisuudella (employee engagement) on tutkitusti ratkaiseva vaikutus niin yhtiön toimintaan ja tehokkuuteen kuin henkilöstön innostukseen ja hyvinvointiin.

Harvardin yliopisto kuvailee omistautuneisuutta toteamalla: ”Engaged employees are emotionally and intellectually involved in their work, and that motivates them to do their best work every day”.

Myllerrys ja muutos eivät tuhoa

Tämän ja monien muiden yritysten erilaiset kustannussäästöihin ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvät myllerrykset, muutokset ja huhut vaikuttavat luonnollisesti henkilöstöön – erityisesti heidän omistautuneisuuteensa ja innostukseensa.

Vaikeina aikoina voidaan helposti päätyä tilanteeseen, jossa valtaosan sydän, pää ja kädet eivät ehkä ole täysillä ”mukana”. Lamaantuminen voi johtaa nopeasti tehottomuuteen ja tuottavuusongelmiin, vaikka juuri nyt henkilöstö pitäisi saada täysillä mukaan nostamaan yritystä uuteen nousuun.

Lienee tavoittelemisen arvoista, että työntekijät haluaisivat innostuneina kehittää työtään ja työyhteisöään, eivätkä vain tekisi niin kuin ennenkin tai kuten esimies ”käskee”. Tehokkaampi toiminta ja kilpailukyvyn paraneminen kumpuavat arjen uusista oivalluksista ja yhdessä tekemisestä.

Porukka mukaan

On tärkeää saada porukka mukaan ”talkoisiin” ja sitä kautta viriämään uutta motivaatiota ja uskoa tulevaisuuteen. Tämä voi konkreettisesti edellyttää mm. osallistavaa kehittämistä sekä valmentavaa, vastuuta antavaa johtamista aina ylimmästä johdosta lähiesimiehiin.
Kyse voi olla suuresta, mutta kenties välttämättömästä kulttuurimuutoksesta. Johtoryhmällä ja HR:llä on luonnollisesti keskeinen rooli pohdinnassa, millaista johtamis- ja yrityskulttuuria yrityksessä halutaan edistää ja minkä uskotaan luovan parempaa huomista.

Keinoja on monia, mutta linjaukset tulee kuitenkin omaksua arkeen vaikuttavan ja innostavan esimiestyön kautta. Tästä syystä keskijohdon ja esimieskunnan osallistaminen prosessiin heti alkumetreiltä saattaa ratkaista onnistumisen.

Kysy henkilöstöltä ja kehitä kohdennetusti

Asiaa voidaan lähestyä myös henkilöstötutkimuksen sekä esimiestyön 360º-palautteen kautta. On tärkeää saada tarkasti selville niin sanottu lähtötilanne, jotta muutosta edistäviä toimenpiteitä voidaan kohdentaa juuri oikeisiin asioihin, sopivalla painotuksella ja oikeissa paikoissa organisaatiota. Tällöin toimenpiteiden vaikuttavuus on aivan eri luokkaa kuin ”yleisten” johtamisperiaatteiden mukaisesti samalla kaavalla läpi organisaation toteutettujen valmennusten ja henkilöstön kehittämisen.

Henkilöstö kaipaa usein kanavaa kertoa tunnoistaan ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Ulkoisen tahon toteuttama laadukas henkilöstötutkimus, tulosten ottaminen vakavasti sekä tehokas ja osallistava tulosten hyödyntämisprosessi ovat vahva ja motivoiva merkki henkilöstölle johdon kiinnostuksesta ja panostuksesta omiin ammattilaisiinsa.

Nyt töihin!

Eiköhän siis etsitä yhdessä parhaat keinot lisätä omistautumista työpaikoillamme. Samalla voimme saada Suomen kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla.