Historia

Corporate Spirits historia började år 1986.

2018

Den fjärde versionen av undersökningssystemet Cixtranet® publicerades.

2016

Laura Santasalo utsågs till verkställande direktör för Corporate Spirit Oy när Jukka Pohjola gick i pension. Jukka Pohjola blev Corporate Spirit’s styrelsens ordförande.

2013

Corporate Spirit AB grundades i Sverige, Juha Ala-Lipasti utsågs till verkställande direktör för dotterbolaget.

2012

Den tredje versionen av undersökningssystemet Cixtranet® publicerades. Den nya versionen möjliggör en undersökningsprocess som utifrån kundperspektiv är effektivare och mer lätthanterligt: enhetsspecifika undersökningsrapporter, effektiva rapport- och analysverktyg för djupare och bredare möjligheter för tolkning och användning av undersökningsresultaten samt en e-learning-plattform för att främja organisationens inlärnings- och informationsprocess.

2011

Corporate Image bytte namn till Corporate Spirit Oy. Det nya namnet uttrycker företagets kärnkompetens, där organisationernas utveckling och ett inspirerande förhållningssätt förenas. Med sin gedigna erfarenhet skapar det 25-åriga företaget en ny framgångshistoria som vägledande när det gäller medarbetar- och ledarskapsundersökningar.

2010

Corporate Image beslutade att fokusera sin huvudsakliga verksamhet på HR undersökningar och sålde sin externa forskningsverksamhet till Add Value Research, som i sin tur sålde sin medarbetarundersökningverksamhet till Corporate Image.

2009

Corporate Image köpte Psycon Oy:s undersökningsverksamhet. Företaget var en av de främsta konkurrenterna. Genom denna affär stärktes Corporate Images team med sex erfarna undersökningsexperter. 

2006

Gänget på Corporate Image firade företagets 20-årsjubileum på Riddarhuset i Helsingfors, redan en tradition.

2003

Ett nytt kontor etableras i London och kontoret i Esbo flyttas till nya ändamålsenliga lokaler i Norra Tapiola.

2002

Corporate Image blev marknadsledande inom medarbetarundersökningar i Finland, räknat efter antalet deltagare i undersökningar. Samma år etablerades kontoret i Stockholm. 

2001

Ett projekt startades för att tillämpa den moderna datatekniken vid rapporteringen av internationellt verksamma, mångkulturella företags medarbetarundersökningar. Projektet resulterade i ett interaktivt online-rapporteringssystem som fick namnet Cixtranet®. Samma år firades också företagets 15-årsjubileum i London. 

1999

Inflyttning till nya lokaler i Åbo där ett Callcenter som tillämpar användarvänlig CATI-teknik samtidigt invigdes.

1997

Bolaget skapade en av de första webbenkäterna någonsin i Finland. 

1996

Företagets 10-årsjubileum firades på Riddarhuset i Helsingfors. 

1994

Företaget anställde sin femte medarbetare och utvidgade sin verksamhet till Espoo i huvudstadsregionen. 

1986

EL Jukka Pohjola grundade Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy i Åbo. Företagets affärsidé har ända sedan början varit att specialisera sig på avancerade, skräddarsydda interna och externa undersökningar, krävande b-to-b kundrelationsundersökningar samt förbättringar av undersökningsresultatens användbarhet. 

När företaget lanserades på marknaden representerade det ett helt nytt kundorienterat och mycket kvalitetsmedvetet tänkande. Alltsedan dess har också dessa frågor haft en central ställning vid utvecklingen av företagets verksamhet.