Intressentgrupper

Impaktor

Impaktor AS är ett konsultföretag bestående av fyra ledande konsulter. Impaktor är specialiserat på organisationsutveckling inom strategisk HR, förändringshantering, ledarskapsutveckling och bemanning.
This Is...

This Is… Ltd är ett företag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling och är verksamt i London och Dublin. Företaget har ett brett tjänste- och produktutbud som används då organisationer ska genomföra förändringar. This Is… Ltd består av proffs med kännedom om högsta affärsledning, ledarskapsexperter samt konsulter i affärsverksamhetspsykologi och utbildning. I samarbete med This Is… Ltd genomför Corporate Spirit skräddarsydda medarbetarundersökningar enligt AirPeopleTM-konceptet för flygplatser.
HRM Partners

HRM Partners Oy är ett finländskt företag som har specialiserat sig på personalanpassningar och omplacering samt ledarskapscoachning och ledarskapsutveckling. HRM Partners grundades 1993 och sysselsätter närmare 40 medarbetare på sina verksamhetsställen i Helsingfors och Tammerfors. ”Vi ger träning i förändringsledning – till nytta för individen, till förmån för företaget”, beskriver HRM Partners sitt verksamhetssätt. Företaget siktar på ett slutresultat där såväl företaget, chefen som medarbetaren är nöjda med det uppnådda resultatet. HRM Partners konsulter är experter när det gäller chefsutbildning och förutom Corporate Spirits egna konsulter deltar även dessa ofta vid genomförandet av våra mer omfattande 360°-utvärderingsprojekt.

HENRY

Corporate Spirit är medlem i  Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry (Personalledningsgruppen HENRY ry). HENRY ry är en obunden, riksorganisation för personalledning och HR-proffs som strävar efter att förbättra medlemmarnas yrkeskunskaper och möjligheter till ömsesidig växelverkan. HENRY ry skapar förutsättningar för personalledningen att utvecklas och medverkar till de finländska företagens och organisationernas konkurrenskraft. Föreningen verkar aktivt i hela Finland och även i internationella nätverk.

Työelämä 2020

Syftet med initiativet Arbetslivet 2020 är att göra Finlands arbetsliv till det bästa i Europa innan år 2020. Grundtanken är att Finlands främsta konkurrensfördel ligger i dess funktionella, lönsamma och innovativa arbetsplatser. Corporate Spirit deltar i projektet genom att bygga arbetsplatser där lönsamheten ökar genom inspiration, innovation och ett mer meningsfullt arbete, snarare än att bara höja standarden.