Certifikatet garanterar en högkvalitativ service

Hög kvalitet är en av Corporate Spirits grundläggande värderingar. Målet är att leverera högkvalitativa och felfria undersökningstjänster till våra kunder, tjänster som görs rätt första gången och som uppfyller kvalitetskraven.

För att uppnå målet har vi skapat ett vägledande och förebyggande kvalitetssystem som kontinuerligt förbättrar funktionerna och processerna. Vårt kvalitetssystem har certifierats och årligen sedan 2010 beviljats undersökningsbranschens ansedda internationella certifikat ISO 20252:2006. År 2013 ansökte vi och blev beviljade det nya ISO 20252:2012-certifikatet, som är mera krävande än den gamla.

Certifikatet är ett bevis på att företagets kvalitetssystem uppfyller kraven på en högkvalitativ undersökningsverksamhet. Samtidigt är det ett erkännande av verksamhetens tillförlitlighet från en utomstående part.

Vårt kvalitetssystem grundar sig bland annat på

  • Hänsyn till våra kunders behov och åsikter under undersökningsprocessens olika faser
  • Systematiska och enhetliga verksamhetsmetoder som har fastställts och tydligt beskrivits
  • Strikt och standardiserad kontrollverksamhet för att minimera fel
  • Konsekvent dokumentering över hur kundkommunikationen och undersökningsprojekten genomförs
  • Kontinuerlig förbättring av kundservicen och de interna funktionerna. Detta uppnås genom att bearbeta information som ackumuleras från olika interna och externa responsmätare vilka beskriver verksamhetens kvalitet, samt från interna och externa utvärderingar

Inspecta utvärderar årligen hur vårt kvalitetssystem fungerar.

Inspecta.com