Expertis

Styrkan i en specialistorganisation ligger i dess kompetens. Våra forskare och konsulter är utbildade och erfarna experter inom HR-Intelligence och deras tankar och visioner om ledarskap, organisationsutveckling och kompetensledning står till ditt förfogande.

Som bakgrundsmaterial använder sig våra experter bland annat observationer som de gjort vid medarbetarundersökningar, ledarskaps- och specialistutvärderingar, samt vid konsultationer om användningen av undersökningsresultaten.

Genom artiklarna vill vi väcka tankar och idéer, ge tips och ställa frågor. Om du har kommentarer eller behöver ytterligare information om artiklarnas ämnen får du gärna kontakta oss.