Referenser

Varje år genomför Corporate Spirit hundratals undersöknings- och konsulttjänster åt lokala och internationella företag och organisationer. I vårt nyhetsbrev Corporate Spirits Newsletter SPIRIT presenterar vi våra kundprojekt närmare.

Bland andra har följande företag utnyttjat vår högkvalitativa och kundorienterade kompetens inom undersökningar och resultatutnyttjande: