Samhällsansvar

Vi strävar efter att även vara vägledande när det gäller etiskt uppträdande och samhällsansvar.

Vi donerar 1 % av beloppet på varje nytt undersökningsavtal till välgörenhet. Vi låter våra kunder välja mellan Världsnaturfonden eller Rädda Barnen. Diagrammet nedan visar hur mycket vi, tillsammans med våra kunder, hittills har bidragit med.