Spirit way

Corporate Spirit är ett undersöknings- och konsultföretag som har specialiserat sig på medarbetarundersökningar och ledarskapsutvärderingar samt HR-Intelligence konsultativa tjänster för sina kunder.

I över 30 år har vi genom våra tjänster och vår kompetens hjälpt och stöttat ett stort antal internationella foretag och organisationer i Europa att utveckla och förbättra sin verksamhet ochsitt  ledarskap för att säkerställa längsiktig kundlojalitet och lönsamhet.

Vår verksamhet är starkt präglad av våra företagsvärderingar som innefattar kundnytta, inspirerande miljö, hög kvalitet och kontinuerlig utveckling. Våra kunder uppskattar även våra medarbetares gedigna erfarenhet och kompetens. Genomslagskraften för våra tjänster mäts med hjälp av moderna undersökningslösningar och modeller, en betydande responsdatabas samt metoder som tål internationell jämförelse.

Vårt mål är att tillhandahålla långsiktiga utvecklingslösningar och genuint partnerskap för våra kunder.

Vårt strategiska mål är att uppfattas som kvalitetsledande samarbetspartner för våra kunder inom våra specialområden.

Våra kvalitetslöften innefattar följande:

  • En pålitlig kundrelation – vi håller vad vi lovar
  • Skräddarsydda lösningar för kundens specifika behov 
  • Alla våra undersökningsexperter har akademisk utbildning
  • Vi håller tidsplanen utan undantag 
  • Erbjuda rekommendationer och praktiska åtgärder utifrån undersökningsresultaten 
  • Ge konsultativt stöd i hur man bäst nyttjar och arbetar med resultaten