INTELLIGENT RAPPORTERING LÖSNINGAR

 
Till rapporteringen av undersökningsresultatet har Corporate Spirit utvecklat CIXTRANET®-systemet, som möjliggör granskning och analys av resultaten ur många olika perspektiv. CIXTRANET® är en interaktiv undersökningstjänst, och rapportering kan ske på över 40 språk.

 
Rapportering via CIXTRANET® innehåller illustrativ grafik och separata analyser och slutsatser över undersökningsresultatens verkliga betydelse som vårt undersökningsteam har sammanställt, samt individuella åtgärdsrekommendationer (i form av en utskivbar PDF-fil). Allt för ett så effektivt utnyttjande av resultaten som möjligt. Dessutom skapar CIXTRANET® en tydlig rapport för varje enhet, vilket underlättar chefens arbete med att fastställa enhetens resultat och åtgärdersbehov. Verktyget Action Plan används med fördel för att registrera och följa upp åtgärderna.

 

CIXTRANET®-undersökningssystemet finns på adressen www.cixtranet.com