Konsultrådgivning – Hjälp med att använda resultaten

Effektiv användning av undersökningsresultaten kan ge ökad lönsamhet och kundnöjdhet. Målet är att öka medarbetarnas engagemang och att göra organisationens verksamhet effektivare och mer konkurrenskraftig.

Undersökningar och utvärderingar syftar till att ge pålitlig och lättanvänd information som fungerar som underlag för att utveckla verksamheten. Enligt vår erfarenhet kan de flesta företag bli bättre på att använda sig av resultaten.

Corporate Spirit har utvecklat praktiska lösningar och verktyg som ser till att resultaten kommer till användning på ett effektivt och metodiskt sätt. Lösningarna och verktygen ger både företagsenheter och individer konkret hjälp. Våra konsulttjänster är lösnings- och resultatorienterade. Under utvecklingsarbetet fokuserar vi på konkreta och funktionella modeller som personalen bedömer vara lätta att införa. Alla våra konsulter har omfattande och bred erfarenhet av att hjälpa både större och mindre företag att utnyttja resultaten.

Corporate Spirit är en ledande expert på företagsutveckling!

Kontakta oss

Juha Ala-Lipasti

Juha Ala-Lipasti
Business Development & Sales Director, Head of International Operations
+358 50 540 6407

Skicka e-post