Rapportering Lösningar

Till rapporteringen av undersökningsresultatet har Corporate Spirit utvecklat CIXTRANET®-systemet, som möjliggör granskning och analys av resultaten ur många olika perspektiv.

CIXTRANET® är en internetbased, interaktiv undersökningstjänst, och rapportering kan ske på över 40 språk, och granskas  när och var som helst. Alla som har behörighet kan logga in med sitt användarnamn och lösenord för att granska undersökningsresultaten för sin helhet och/eller ansvarsområde med hjälp av illustrativ färggrafik.

Dessutom kan alla resultat enkelt skrivas ut och/eller överföras till en PowerPoint-presentation. Rapportering via CIXTRANET® innehåller även separata analyser och slutsatser över undersökningsresultatens verkliga betydelse som vårt undersökningsteam har sammanställt, samt individuella åtgärdsrekommendationer (i form av en utskivbar PDF-fil).

Allt för ett så effektivt utnyttjande av resultaten som möjligt. Dessutom skapar CIXTRANET® en tydlig rapport för varje enhet, vilket underlättar chefens arbete med att fastställa enhetens resultat och åtgärdersbehov. Verktyget Action Plan används med fördel för att registrera och följa upp åtgärderna.

CIXTRANET®-undersökningssystemet finns på adressen www.cixtranet.com.

Prova demo frågeformuläret!