Yhteistyökumppanit


Corporate Spirit Oy on valtionhallinnon johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluiden puitejärjestelyn toimittajaksi kaudella 2017-2021. Corporate Spirit tuli valituksi Hanselin kilpailutuksessa Työyhteisöt ja esimiestyön kehittäminen osa-alueen toimittajaksi. Työyhteisöjen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksen hallinnan osa-alueen palveluilla pyritään inhimillisen pääoman, työyhteisöjen toimintakyvyn ja kulttuurin kehittämiseen, usein muutostilanteessa.

Impaktor

Impaktor AS on Norjassa toimiva johtamisen kehittämiseen, muutosjohtamiseen sekä HR-asiantuntijapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka toimii sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yhdessä Corporate Spiritin kanssa Impaktor myy ja toteuttaa tutkimus- ja hyödyntämispalveluja Norjassa.
This Is...

This Is… Ltd on Lontoossa ja Dublinissa toimiva organisaatioiden ja johtamisen kehittämisyritys, joka palveluidensa ja tuotteidensa laajalla valikoimalla auttaa organisaatiota muutoksen läpikäymisessä. This Is… Ltd koostuu ylimmän liikkeenjohdon ammattilaisista, organisaation ja johtamisen asiantuntijoista sekä liiketoimintapsykologian ja valmennuksen konsulteista. Yhteistyössä This Is… Ltd:n kanssa Corporate Spirit toteuttaa lentokentille räätälöityjä AirPeopleTM-konseptin mukaisia henkilöstötutkimuksia.
Breitenstein Consulting

Breitenstein Consulting tarjoaa asiakkailleen ratkaisukeskeisiä muutosjohtamisen konsultointipalveluja. Yrityksen tarjontaan sisältyy asiantuntijatuki koko muutosprosessin aikana räätälöityjen workshopien, arviointien ja henkilökohtaisten sekä ryhmävalmennusten muodossa. Breitenstein Consulting markkinoi yhteistyössä Corporate Spiritin kanssa tutkimuspalveluja nykyisille ja uusille asiakkailleen Saksan, Itävallan ja Sveitsin alueella.
HRM Partners

HRM Partners Oy on henkilöstösopeutuksiin ja uudelleensijoittumiseen sekä leadership coachingiin ja johtamisen kehittämiseen erikoistunut suomalainen yritys. Vuonna 1993 perustettu HRM Partners työllistää lähes 40 ammattilaista toimipisteissään Helsingissä ja Tampereella. ”Valmennamme johtamaan muutoksia – yksilön hyväksi, yrityksen eduksi”, kertoo HRM Partners tavastaan toimia. Yritys tähtää lopputulokseen, jossa sekä yritys, esimies että työntekijä ovat kaikki tyytyväisiä saavutettuun ratkaisuun. HRM Partnersin konsultit ovat esimiesvalmennuksen asiantuntijoita ja ovat usein Corporate Spiritin omien konsulttien lisäksi mukana fasilitoimassa mittavampia 360°-arviointiprojektejamme.
HENRY

Corporate Spirit on Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:n jäsen. HENRY ry on riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys, joka pyrkii edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen. HENRY ry luo edellytyksiä henkilöstöjohtamisen kehittymiselle ja myötävaikuttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyyn. Yhdisty toimii aktiivisesti koko Suomessa ja myös kansainvälisessä henkilöstöammattilaisten verkostossa.
Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Corporate Spirit on hankkeessa mukana asiakkaidensa kautta luomassa työpaikkoja, joissa tuottavuuden paraneminen syntyy pelkkien vaatimusten kiristämisen sijaan ennemminkin innostuksen, innovoinnin ja mielekkään työn kautta.